Obavijest javnosti i Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

OBAVIJEST   ZA   JAVNOST o pokretanju postupka Izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 65/17, 114/18 i 39/19.), te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 22.…