Obavijest redovnim studentima i roditeljima novorođene djece

OBAVIJEST STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE VELIKI BUKOVEC Pravo na jednokratnu pomoć u 2016. godini ostvarit će redovni studenti  upisani u 2016./17. akademsku godinu, pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec. Prijava se podnosi u…

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanjaradnog odnosa

OPĆINA VELIKI BUKOVEC Povjerenstvo za provedbu oglasa KLASA: 112-03/16-01/01 URBROJ: 2186/028-04-16-7 Veliki Bukovec, 26.01.2016. godine U postupku provedbe oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme višeg referenta/ice za upravne poslove koji je bio objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje od dana 11. siječnja 2016. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa daje OBAVIJEST o prethodnoj provjeri…