Od dana raspisivanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora do roka za prijavu kandidatura nije pristigla niti jedna kandidacijska lista političke stranke odnosno kandidacijska lista grupe birača za izbor članova vijeća MO Veliki Bukovec, stoga se 2021. godine izbori za članove vijeća MO Veliki Bukovec nisu proveli.