Dobrodošli na stranice općinskog vijeća, ovdje možete pratiti rad općinskog vijeća, vidjeti zapisnike sa sjednica te važne dokumente donesene na sjednicama općinskog vijeća

Općinsko vijeće sastoji se od 9 članova:

dipl. iur. Jasenka Zdelar. – predsjednica

Dražen Đurašin – prvi potpredsjednik

Bruno Ipša – drugi potpredsjednik

Vijećnici: Kristijan Matas, Dino Smontara, Helena Biškup, Mladen Bačani, Saša Bahat, Andreja Jakopčin.

 

Poslovnik o radu vijeća:

Poslovnik o radu vijeća

Zapisnici sa sjednica:

Dokumenti Općinskog vijeća:

Dokumenti sa 3. sjednice:

Dokumenti sa 2. sjednice:

Dokumenti sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća:

 

MATERIJALI:

Materijali za 13. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali za 14. sjednicu Općinskog vijeća