Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubovica

 

Sjedište: Dubovica 46, Dubovica

OIB: 65613300835

Datum osnivačke skupštine: 13.02.1928.g.

 

dvd_dubovica

 

 

 

POVIJEST DVD DUBOVICA

Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubovica osnovano je 26. Veljače.1928. godine, nakon što je strašni požar kakav se ne pamti u povijesti našeg kraja zahvatio susjedno selo Veliki Bukovec u kojem je više desetina domaćinstava ostalo bez krova nad glavom. Prvi pobornici osnivanja društva bili su Kovaček Franjo i Nemec Antun. Pored spomenutih, odluku o osnivanju društva donijeli su: Petrin Imbro, Vrbanić Nikola, Vađunec Valent, Golenja Antun, Nemec Stjepan, Kranjec Franjo, Kovač Ivan, Tržec Antun, Kranjec Alojz, Habijan Ivan, Tkalčić Stjepan, Štefanec Ljudevit, Ferenčak Josip, Križan Đuro, Zdelar Ivan, Švajcar Marko, Kovaček Ivan, Zdelar Đuro, Zdelar Ivan, Petrin Ivan, Triplat Đuro, Repić Stjepan, Petrin Stjepan, Triplat Franjo, Jakopčin  Lovro, Špiranec Antun, Petrin Tomo, Letina Antun, Habijan Antun, Mraz Stjepan, Varga Valent i Kovačić Franjo. Te godine društvo je brojilo 56 utemeljitelja i 35 podupirajućih članova, a u upravni odbor ušli su Varga Valent kao predsjednik, Kovačić Franjo-tajnik, Triplat Đuro-blagajnik i Petrin Imbro kao zapovjednik društva.

Sam početak bio je težak jer nije bilo financijskih sredstava za nabavu vatrogasne šprice, odjela kao i ostale nužne opreme. No u rukovodstvu su bili ljudi odlučni i svjesni svog zadatka. Prva sredstva skupila su se od članarine utemeljitelja društva te od ostalih dobrovoljnih priloga mještana i raznih donatora van sela. Tim sredstvima  kupljena je prva vatrogasna ručna šprica, nekoliko pari odijela i ostala nužna oprema te od tada mjesto Dubovica ima Dobrovoljno vatrogasno društvo opremljeno da može stupiti u akciju gašenja u slučaju požara. 1930. godine društvo je sagradilo svoj prvi vatrogasni dom kako bi moglo lakše djelovati, održavati sjednice, pozivati ljude na razne dogovore… Uz vatrogasnu aktivnost budio se i kulturni život u selu, počele su se održavati priredbe, u društvu je djelovala limena glazba, a kasnije je osnovan i tamburaški zbor. Sve to zajedno pridonijelo je razvoju općeg kulturnog života u selu. 1938. godine društvo je proslavilo desetu godišnjicu osnutka i rada uz svečano otvorenje prosvjetnog doma koji je sagrađen suradnjom DVD-a i ogranka seljačke sloge. Sve do drugog svjetskog rata društvo je uvijek složno radilo, izvršavalo sve zadatke i uvijek je bilo spremno stupiti u akciju u slučaju potrebe. Tijek drugog svjetskog rata najcrnje je razdoblje djelovanja društva. Stihija rata odvukla je ljude na sve strane. Mladi članovi društva otišli su u rat, a u selu ostaju samo stariji vatrogasci. 1944. godine selo Dubovicu i društvo zadesio je tragičan događaj. Na mjestu sadašnjeg spomen obilježja ubijena su tri naša mještana: Kovaček Franjo, jedan od prvih i najzaslužnijih osnivača društva, Kojetinski Tomo, vrijedan i zaslužan vatrogasac i Zdelar Franjo, uvijek dobar prijatelj vatrogastva. Stihija rata odvela je mnoge u kolone iz kojih se neki mještani nikad nisu vratili. Nakon završetka rata društvo je nastavilo s radom koliko je to bilo u mogućnosti ponajviše zbog financijskih sredstava i opreme kojih tada nije bilo, a do nove se nije moglo doći. Društvo je započelo sa stručnim osposobljavanjem članova i poduzimanjem preventivnih protu-požarnih mjera. Sredinom 1953. godine nabavlja se nova motorna vatrogasna šprica te se pažnja posvećuje učenju i rukovanju na čestim vježbama i takmičenjima. 1958. godine, za 30 obljetnicu osnutka i rada društva, društvo je dobilo svoj prvi barjak. Bio je to svečani trenutak za naše društvo kojom prilikom je prikucano 114 spomen čavlića i 32 spomen trake na dršku barjaka što je predstavljalo simbol prijateljstva od strane darovatelja prema ovom društvu i organizaciji. Iz godine u godinu društvo postiže sve bolje uspjehe na javnim vježbama i takmičenjima, a 1962. godine osvaja 3. mjesto na natjecanju Kotara Varaždinskog koje se održavalo u Varaždinskim Toplicama.