Dobrodošli na stranice župe Svetog Franje Asiškog koja djeluje na području općine Veliki Bukovec, općine Mali Bukovec i općine Legrad.

O župi Svetog Franje Asiškog

Tridesetak kilometara od Varaždina, u Velikom Bukovcu smjestila se župa sv. Franje Asiškoga. Na drugoj strani dvadesetak kilometara dijeli je od Koprivnice. Župa sv. Franje Asiškoga Veliki Bukovec pripada Ludbreškom dekanatu Varaždinske biskupije. Svojim teritorijem smještena je u dvije županije i tri općine. Župu čine deset naselja, a od toga devet je u Varaždinskoj, a jedno naselje u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općine Veliki i Mali Bukovec, koje su sastavni dio župe, pripadaju Varaždinskoj županiji, a Selnica, koja pripada općini Legrad, sastavni je dio Koprivničko-križevačke županije. Prirodnu ljepotu s lijepo uređenim poljoprivrednim površinama presijecaju rijeke Drava, Bednja i Plitvica. Župu dakle čine sela Veliki i Mali Bukovec, Dubovica, Kapela, Sveti Petar, Novo Selo, Županec, Martinić i Selnica.

Župnik koji djeluje u župi Veliki Bukovec je Stjepan Berljak koji tu djeluje od 2000-te godine i evo kako on predstavlja župu. “Dvije županije, tri općine, deset sela i deset kapela – to je župa Veliki Bukovec. Na području župe žive pretežno katolici i neznatan je broj drugih, zapravo tu je jedna obitelj muslimanska, jedan je pripadnik Jehovinih svjedoka, pet nedavno doseljenih Roma”, kaže župnik Berljak. “Tu sam došao 2000, a po mom dolasku, kada je načinjena kompletna evidencija na području župe, po naseljima struktura je izgledala slično današnjoj, s time da danas ima nekoliko stotina stanovnika manje. Tada je u Velikom Bukovcu bilo 680 stanovnika, od toga 659 katolika. U Dubovici je bilo 356 stanovnika, odnosno 347 katolika, a u Kapeli Podravskoj od 516 stanovnika bilo je 515 katolika. Mali Bukovec imao je 809 stanovnika od čega je bilo 802 katolika. U Novom Selu je bilo 233 stanovnika i svi su bili katolici kao i u naselju Lunkovec gdje je bilo 236 katolika. Naselje Sveti Petar imalo je 793 katolika od 800 stanovnika, a Martinić od 156 stanovnika 144 katolika. Županec je od 211 mještana imao 200 katolika, dok je Selnica Podravska bilježila 321 katolika od 325 stanovnika. Nažalost, kao i u drugim mjestima, puno je staračkog stanovništva. Prisjetim se prvih godina kad sam ispovijedao starije i nemoćne, i to je bila velika brojka, skoro svaka treća kuća u nekim mjestima.”
“Tu su jake tradicije, pa tako kad je u pitanju priprema za pričest i ispovijed dođu svi roditelji kandidata bez ikakvih problema. Uveo sam tu praksu jer smatram da su oba roditelja jednako važna djetetu. I to su skoro svi prihvatili, bez obzira je li bilo svađa, bili rastavljeni ili slično. Na svečanost pa i na pripravu dođu svi roditelji kako bi bili podrška i pokazali ljubav svom djetetu. Nažalost, sve je više rastavljenih brakova i u našim mjestima. Često je praznina u duši i onda to čini stanovitu udaljenost od obveze, od Krista. Spremnost na žrtvu danas je drukčija. Čini mi se kako se žrtva čini da se nešto dobije. Ta žrtva nije u skladu s križem. Križ je ispred nas, ali što je on u konkretnom životu, to bi se svaki dan trebali pitati. Put životnog traženja je velik”, kaže župnik Berljak.

“U župi se održava kateheza za sve zainteresirane od trećeg razreda do osmog razreda. Malo više radi se s onima koji se spremaju za sakramente. Na vjeronauk je jako dobar odaziv. Na misu redovito dođe oko 70% učenika, a na vjeronauk do 90%. Tu je puno ministranata koji su redoviti, a ima i onih koji dolaze s vremena na vrijeme. Prema statistici, može se reći da u župi sigurno 30% vjernika redovito dolazi u crkvu. Zapravo okosnice župe počiva na župnim zborovima, kojih je osam”, kaže župnik Berljak.

Marinka Pužgaj vodi mješoviti župni zbor koji djeluje više od 20 godina, Štefanija Šarec svira sedamnaest godina u Malom Bukovcu, a Marija Međimorec vodi zbor u Svetom Petru.

Župa svake godine na Anino hodočasti u Mariju Bistricu.