Obavještavaju se mještani Općine Veliki Bukovec da je dana 22. kolovoza 2023. godine
između Općine Veliki Bukovec (davatelja koncesije) i tvrtke Caminus j.d.o.o., Varaždin, Janka Jurkovića 5, 42000 Varaždin (koncesionara) sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Veliki Bukovec.

Navedenim Ugovorom davatelj koncesije povjerio je obavljanje dimnjačarskih poslova koncesionaru, a isti se obavljanju u skladu s Odlukom o obavljaju dimnjačarskih poslova na području Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 125/22) i Odlukom o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Veliki Bukovec KLASA: 363-02/23-01/01, URBROJ: 2186-28-01-23-14 od 31.07.2023.g.

 

KONTAKT KONCESIONARA:
CAMINUS j.d.o.o., Varaždin, Janka Jurkovića 5, 42000 Varaždin
E-mail:
RUDOLF VRBANEC, direktor: 091 202 8009,

 

Raspored čišćenja i kontrole dimovodih objekta i uređanja za loženje na području Općine Veliki Bukovec

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Veliki Bukovec

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Veliki Bukovec

Suglasnost na primjenu Cjenika za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Veliki Bukovec

Cjenik dimnjačarskih usluga – Općina Veliki Bukovec

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih poslova na području Općine Veliki Bukovec

Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke obavljanja dimnjačarskih usluga