Ovdje možete vidjeti proračune i rebalanse proračuna i izvršenja proračuna općine Veliki Bukovec po godinama

Financijski izvještaji 06_2024

 

Bilješke_06_2024

 

Potvrda_22_23_2024

 

1. Izmjene Program sport 2024

 

1. Izmjene Programa soc skrb 2024

 

1. Izmjene program gradnje 2024

 

1.Izmjene dopune proracuna 2024

 

OBRAZLOŽENJE 1.IZMJENE PRORAČUNA 2024

 

Financijski izvještaji 03/2024

Bilješke 03/2024

 

2022.

Obrazloženje Proračuna za 2022. godinu – Općina Veliki Bukovec

Proračun 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna OVB za 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE_PRORAČUN_2023

Program gradnje za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Plan utroška sredstava od zakupa zemljišta za 2023. godinu

PROGRAM utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini

Program za socijalnu skrb za 2023. godinu

Program za sport za 2023. godinu

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

2021.

Rebalans proračuna

PRVE IZMJENE PROGRAMA utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

PRVE IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

PRVE IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

PRVE IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

PRVE IZMJENE I DOPUNE Programa javnih potreba u sportu Općine Veliki Bukovec za 2021. godinu

Prve Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2021. do 2023. godine

 

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna OVB za 2022. godinu

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu

PROGRAM utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini

PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2022. godinu

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 2022. GODINU

PLAN utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

2020.

 

Rebalans proračuna

1. Izmjene programa nezakonito izgrađene zgrade

1. Izmjene programa soc. skrbi

1. izmjene plana razv. progr.

1. izmjene programa održavanja kom. inf.

1. izmjene programa utroška sredstava od šumskog doprinosa

1. Izmjene programa gradnje

1.izmjene javne potrebe za sport

 

2019.

Proračun Općine Veliki Bukovec za 2020.g. i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Plan razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2020. do 2022.g.

Plan utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program javnih potreba u sportu Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2020.g.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2020.g.

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g.

 

 

2018.

 

 

 

2017.

Odluka o raspodijeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Veliki Bukovec za I. II. tromjesečje 2017. godinu

Odluka o povjeravanju i prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i ovrhe radi naplate općinskih poreza za 201. godinu

Proračun općine Veliki Bukovec za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.

Odluka o izvršavanju proračuna općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu kulturi i religiji za 2017. godinu

Plan razvojnih programa općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Program utroška sredstava od naknade za zadržavnje nezakonito izgrađenih zgrada na prostoru općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

Socijalni program općine Veliki Bukovec za 2017. godinu

2016.

I. Izmjene programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Veliki Bukovec za razdoblje od 2016. do 2018. godine

I. Izmjene programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu

I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2016. godinu

Rebalans proračuna općine Veliki Bukovec za 2016. godinu

Odluka o odabiru programa organizacija civilnog drustva za dodjelu fin. pomoći iz proračuna općine Veliki Bukovec

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2015.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa za 2015. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec u 2015.g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec u 2015.g.

Odluka o raspodjeli sredstva za redovito finaciranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki Bukovec za 2016.g.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015.g.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Veliki Bukovec za 2015.g.

Odobrenje za donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa tvrtke HEP

Pregled isplaćenih donacija i sponzorstava po korisnicima od 01.01.- 31.12.2015.

Proračun općine Veliki Bukovec za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2016.g.

Program javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2016.g.

Program utroška sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godine

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec za 2016.godinu

2015.

Pregled isplaćenih donacija i sponzorstava po korisnicima od 1.01.-31.12.2014.

Financijski izvještaj općine Veliki Bukovec za 2015. godinu

Proračun općine Veliki Bukovec za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Izvršenje proračuna općine Veliki Bukovec sa 30. 06. 2015. godine

Rebalans proračuna općine Veliki Bukovec za 2015. godinu

I. izmjene socijalnog programa Općine Veliki Bukovec za 2015.g.

I. izmjene Programa javnih potreba Općine Veliki Bukovec za 2015.g.

I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec

I. Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture na području Općine Veliki Bukovec

Odluka o raspodjeli sredstva za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna općine Veliki Bukovec za 2015. g.

Isplaćene donacije 1.01-30.06.2015

2014.

Izvršenje proračuna općine Veliki Bukovec sa 31. 12. 2014. godine