Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Bukovec

Sjedište: Dravska ulica 44a, Veliki Bukovec

OIB: 95699206943

Datum osnivačke skupštine: 01.07.1928.g.

 

FACEBOOK STANICA: https://www.facebook.com/groups/329992973743041/

 

Povijest DVD-a Veliki Bukovec

Neposredni povod za osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Velikom Bukovcu bio je katastrofalni požar koji je naše selo zadesio 3. srpnja 1927 godine. Prije tog požara u selu je bila organizirana vatrogasna služba na vlastelinstvu grofa Draškovića, točnije od 1874. godine sa zadatkom zaštite vlastelinskih dobara, a tek kasnije zaštite materijalnih dobara ostalog stanovništva. Postojanje ove službe na vlastelinstvu davalo je stanovitu sigurnost i ostalom stanovnistvu pa se smatralo da nema potrebe za stvaranjem još neke vatrogasne službe u selu.

Ovaj nemili događaj potaknuo je mještane Velikog Bukovca da osnuju vatrogasno društvo. Inicijatori za formiranje društva su bili: Adam Tišljar, Gabrijel Nemec, Đuro Sović, Vinko Mlinar, Antun Ivančić, Karlo Novosel, Đuro Triplat, Antun Šalamon, Josip Orehovec, Josip Škripać, Alojz Smontara, Mato Merđetko, Ivan Triplat, Ivan Đurašin, Josip Mesarić, Josip Triplat, Franjo Triplat, Ivan Šarec, Franjo Rihtarić, Stjepan Kosec, Franjo Štabi, Stjepan Balija, Josip Šalamon, Mijo Kanižaj, Stjepan Modrić i Josip Ivančić. Tako je 1. svibanj 1928. godine zapisan kao dan osnivanja društva. Prvu upravu društva sačinjavali su Adam Tišljar kao predsjednik, Franjo Rihtarić kao tajnik i Đuro Sović kao blagajnik.

U svojim počecima društvo nije imalo nikakvih osnovnih sredstava ni opreme pa se nakon formiranja odbora upućuje molba za pomoć zemljišnoj zajednici Veliki Bukovec koja je odobrila sredstva za najnužniju opremu za 10 članova. Osim toga provedena je i akcija prikupljnja pomoći od mještana za nabavu agregata i potrebnih cijevi no ni to nije bilo dovoljno pa se društvo obratilo vlastelinstvu i tako se kupio agregat marke Rosenbauer, 4 usisne cijevi i 60 metara tlačnih cijevi. Uz pomoć grofa Pavla Draškovića i zajmom banke društvo je krajem 1928. godine bilo potpuno opremljeno za gašenje požara. Zalaganjem svih članova te uz pomoć grofa Pavla Draškovića i zemljišne zajednice kreće se sa gradnjom vatrogasnog doma na mjestu gdje se i danas nalazi društveni dom.

Od svog osnutka, članovi društva, poduzimali su niz preventivnih mjera zaštite stanovništva od požara i drugih elementarnih nepogoda. I tijekom drugog svjetskog rata vatrogasci sudjeluju u gašenju požara u Velikom Bukovecu i susjednim selima. Nakon rata društvo se obnavlja, jača brojem aktivnih članova i nabavlja opremu i održava tečajeve za školovanje vatrogasnih kadrova. 1968. godine uz pomoć mjesne zajednice Veliki Bukovec nabavljen je novi agregat marke Rosenbauer automatik sa potrebnom opremom pod kumstvom obitelji Repić. 1978. godine nabavljen je kombi Zastava 850 i prikolica za prijevoz ljudi i opreme. Prilikom obilježavanja 60. godina rada društva tadašnji predsjednik, gospodin Josip Bačani, uspostavlja kontakt sa grofom Karlom Draškovićem te ga pozivaju na proslavu. Slijedeće godine odlazi osam članova DVD-a Veliki Bukovec na uzvratni posjet i na posvetu vatrogasnog vozila u Austriju.

 U Domovinskom ratu sudjeluje 9 članova DVD-a. Dvojica članova, Povijač Vjekoslav i Borko Ladislav sudjeluju u gašenju požara u Dalmaciji. 1998. godine za proslavu 70 godina rada društva kumstvo je prihvatila obitelj Zdravka i Marinke Požgaj koji su tom prilikom darovali navalno vozilo i barjak. 1999. godine postavljeni su vatrogasni ormari sa opremom po naselju, a 2000. godine kreće gradnja vatrogasnog spremišta sa prostorijom za sastanke. 2003. godine DVD dobiva vatrogasno vozilo Ford tranzit pod posredovanjem grofa Draškovića od DVD-a Obersdorf iz Austrije. do 2008. godine radi se na uređenju spremišta te niza preventivnih mjera oko održavanja hidranata i postojeće opreme, a 2008. društvo slavi 80 godina postojanja pod pokroviteljstvom obitelj Zdravka Požgaj

Tijekom ovih godina društvo se isključivo bavi nabavkom nove opreme za kvalitetnije intervencije, gašenjem požara, preventivnim akcijama, a puno se ulaže i na usavršavanju mladih kadrova. Danas društvo broji oko 40 članova i oko 15 članova djece (6-12 godina).