ČLANOVI VIJEĆA MJESNOG ODBORA DUBOVICA:

  1. DRAŽEN IPŠA
  2. NEVENKA ŠPOLJARIĆ
  3. ANDREJA VRBANIĆ
  4. BRANKO KRIŽAN
  5. JOSIP POVIJAČ