Na ovim stranicama možete vidjeti otvorene natječaje javne nabave te sve dokumente vezane uz postupak javne nabave

 

Registar Ugovora javne nabave za 2023.g

 

Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave Općine Veliki Bukovec

 

Plan nabave za 2024. godinu

 

Evidencija ugovora sklopljenih u 2023. godini

 

I. Izmjene Plana nabave za 2023. godinu

 

Registar Ugovora javne nabave za 2022.g

Plan nabave Općine Veliki Bukovec za 2023. godinu

Evidencija ugovora za 2022. godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2022. godinu

III. Izmjene Plana nabave za 2022. godinu

 

I. Izmjene Plana nabave za 2022.g

Plan nabave za 2022. godinu

Registar Ugovora javne nabave 2021.g

Evidencija sklopljenih ugovora u 2021.g

Plan nabave za 2021.g.- I. izmjene

 

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Veliki Bukovec

 

Izjava- načelnik

Izjava -zamjenik načelnika

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Aleksandra Bračko

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Jasenka Zdelar

 

Plan nabave za 2021.g.

 

Evidencija sklopljenih ugovora za 2020. godinu

Plan nabave za 2020.g.

I. Izmjene Plana nabave za 2020.g.

II. Izmjene Plana nabave za 2020. g.

 

 

PLAN NABAVE 2019

Registar ugovora javne nabave 2020

 

Elektronički oglasnik javne nabave NN

Registar ugovora bagatelne nabave

Tablica sklopljeni ugovori 2016.

Registar ugovora javne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Veliki Bukovec

Pravilnik o postupku provedbe nabave robe, usluga i radova bagatelne vrijednosti

Izmjene i dopune pravilnika o postupku provedbe nabave robe usluga i radova bagatelne vrijednosti

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2014.

Izmjene plana nabave 2014.