Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC036 Kolarova ulica u Velikom Bukovcu.

Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici.

Vrijednost projekta: 670.710,38 kuna.

 


 

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Projekt se odnosi na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavljena komunalna oprema bit će podijeljena kućanstvima i pravnim osobama s područja Grada Ludbrega. Cilj projekta je osvijestiti građane o važnosti pravilnog skupljanja i sortiranja otpada.