Stjecanje prava na jednokratnu pomoć redovnim studentima za 2015. godinu

Pravo na jednokratnu pomoć u 2015. godini ostvarit će redovni studenti upisani u 2015./16. akademsku godinu, pod uvjetom da imaju prebivalište na području Općine Veliki Bukovec, da nisu navršili 27 godina, te da njihovi roditelji ili staratelji nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Bukovec. Prijava  se podnosi u pismenom obliku Općini Veliki Bukovec isključivo do…