Imenovanje zamjenika službenika za informiranje

Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, te članka 47. Statuta općine Veliki Bukovec, općinski načelnik Općine Veliki Bukovec, dana 19.2.2016. godine donosi ODLUKU o imenovanju zamjenika službenika za informiranje kojom se Aleksandra Bračko, privremena pročelnica u JUO općine Veliki Bukovec imenuje za zamjenika službenika za informiranje. Odluku možete vidjeti OVDJE