OBAVIJEST – dodjela jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola s područja Općine Veliki Bukovec

Na temelju članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 26. sjednici u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine, održanoj dana 14. siječnja 2020. godine donosi O D L U K U o dodjeli jednokratne novčane pomoći  učenicima srednjih škola s…