OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA

O B A V I J E S T      Obavještavamo Vas da zbog provođenja preventivnih mjera u cilju sprječavanja širenja nastale epidemije korona virusa  OD 18. 03. 2020.g. i nadalje  Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec NEĆE izravno raditi SA STRANKAMA unutar Općinskih prostorija već će se rad sa stankama odvijati isključivo elektroničkim i…

ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Na temelju odredbe čl. 21. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15., 118/18.), u skladu s priopćenjima Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite od 13. ožujka 2020. te Preporuke Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19  KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., u vezi s…