Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec u 2020.g.

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Veliki Bukovec u 2020.g. Obrazac-1-prijava-za-mjeru (stambeno zbrinjavanje) Obrazac-2-izjava-za-suvlasnika Obrazac 3- Izjava o predaji bjanko zadužnice Obrazac 4- privola za obradu osobnih podataka Obrazac 5- izjava o nekorištenju subvencije iz drugih izvora Izjava-podnositelja-o-prvoj-nekretnini Izjava o prvoj nekretnini-bračni partner