OBJAVA pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor Općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća i članova Mjesnih odbora

Obavijest o objavi lista za izbor općinskog načelnika Obavijest o objavi lista za izbor članova predstavničkog tijela Obavijest o objavi lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Kandidacijske liste za izbor načelnika: 1. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor Općinskog načelnika OVB DRAŽEN ĐURAŠIN 2. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor Općinskog načelnika OVB FRANJO VRBANIĆ Zbirna…