REZULTATI:

Pregled rezultata po biračkim mjestima za izbor Župana 2- krug

Zapisnik o radu OIP Općine Veliki Bukovec za izbor župana i zamjenika župana Varaždinske županije

 

 

2021.05.19. Konačni rezultati za izbor Općinskog načelnika Općine Veliki Bukovec

2021.05.19. Konačni rezultati za izbor članova Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec

 

 

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Veliki Bukovec na dan 16. svibnja 2021.

Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec na dan 16. svibnja 2021.

Pregled rezultata po biračkim mjestima na području Općine Veliki Bukovec za izbor članova Županijske skupštine Varaždinske županije

Pregled rezultata po biračkim mjestima na području Općine Veliki Bukovec za izbor župana i zamjenika župana Varaždinske županije

Pregled rezultata po biračkim mjestima za izbor članova Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec

Pregled rezultata po biračkim mjestima za izbor načelnika Općine Veliki Bukovec

Zapisnik o radu OIP OVB za izbor članova Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec

Zapisnik o radu OIP OVB za izbor članova Županijske skupštine Varaždinske županije

Zapisnik o radu OIP OVB za izbor načelnika Općine Veliki Bukovec

Zapisnik o radu OIP OVB za izbor župana i zamjenika župana Varaždinske županije

 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Veliki Bukovec

 

Odluka o konačnosti zbirnih lista za Općinsko vijeće i načelnika općine Veliki Bukovec

 

1. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor Općinskog načelnika OVB DRAŽEN ĐURAŠIN

2. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor Općinskog načelnika OVB FRANJO VRBANIĆ

Zbirna lista za izbor Općinskog načelnika 

 

1. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća OVB – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

2. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća OVB – HRVATSKA NARODNA STRANKA – REFORMISTI

3. Pravovaljana kanadidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća OVB – KAD. LISTA GRUPE BIRAČA

OVBZbirna lista provovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova OPĆINSKOG VIJEĆA OVB

 

 

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima 2021

Obavijest biračima – kontakt podaci za podnosenje zahtjeva za upis, dopunu i ispravak podataka u Registaru birača

Obavijest OIP Općine Veliki Bukovec

Odgovor MUP-a – važenje osobnih isprava za lokalne izbore

Objava biračima Lokalni izbori 2021

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Veliki Bukovec

 

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela

2. Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike gradonačelnike i župane te njihove zamjenike

 

 

MJESNI ODBORI

 

20.05.2021. -Konačni rezultati za izbor vijeća Mjesnog odbora Dubovica

20.05.2021. – Konačni rezultati za izbor vijeća Mjesnog odbora Kapela Podravska

 

Rezultati izbora za članove vijeća MO DUBOVICA

Rezultati izbora za članove vijeća MO KAPELA PODRAVSKA

 

 

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor člana vijeća MJESNOG ODBORA KAPELA PODRAVSKA

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor člana vijeća MJESNOG ODBORA DUBOVICA

 

 

Objava biračima 2021 VMO

Obavijest o dopuni obrasca VMOVB-2 prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeć a MO

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Veliki Bukovec

Obvezatne upute 1 redosljed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute 2 o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Veliki Bukovec

 

OBRASCI:

VMOVB-1

VMOVB-2-NOVI

VMOVB-3

VMOVB-4