Obavijest umirovljnicima

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina Veliki Bukovec vršiti podjelu jednokratnih naknada  dana 16. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) prema slijedećem rasporedu: – za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  od 12-13 sati u društvenom domu u Velikom Bukovcu, – za umirovljenike s područja naselja Dubovica dana u vremenu od 12-13…

Potpisan Sporazum o finaciranju, te Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije OŠ Veliki Bukovec

Za 20-ak dana počet će rekonstrukcija Osnovne škole Veliki Bukovec zahvaljujući kojoj će od školske godine 2021./22. učenici nastavu pohađati u jednoj smjeni. Varaždinska županija i općine Mali i Veliki Bukovec uložit će zajedno 13 milijuna kuna, čime će konačno biti realiziran projekt započet prije 25 godina.   Sporazum o financiranju rekonstrukcije školske zgrade su…

Obavijest javnosti i Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

OBAVIJEST   ZA   JAVNOST o pokretanju postupka Izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 65/17, 114/18 i 39/19.), te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 22.…

OBAVIJEST O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Veliki Bukovec rođene nakon 01. siječnja 2019. godine da će od 01.09.2019.g. prikupljati zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći. Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta rođenog nakon 01. siječnja 2019. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec te nema nepodmirenih obveza prema Općini…

OBAVIJEST JAVNOSTI – Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 3. izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec Obrazac o ocjeni strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrt Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Veliki Bukovec

Početak rada mobilnog reciklažnog dvorišta

Mještani općina Mali i Veliki Bukovec za odlaganje otpada na raspolaganju će od subote, 6. travnja, imati mobilno reciklažno dvorište. Podsjetimo, suradnjom općinskih vlasti obiju općina, kroz postupak javne nabave, od poduzeća Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca nabavljeno je zajedničko mobilno reciklažno dvorište vrijednosti 129 tisuća kuna, bez PDV. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica…