Previous
Next
OBAVIJEST O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Veliki Bukovec rođene nakon 01. siječnja 2019. godine da će od 01.09.2019.g. prikupljati zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći. Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta rođenog nakon 01. siječnja 2019. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec te nema nepodmirenih obveza prema Općini…

Pročitaj više
OBAVIJEST JAVNOSTI – Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 3. izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec Obrazac o ocjeni strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrt Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Veliki Bukovec

Pročitaj više