Previous
Next
OBAVIJEST umirovljenicima s područja Općine Veliki Bukovec

O B A V I J E S T   Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Veliki Bukovec, kako će Općina Veliki Bukovec vršiti podjelu jednokratnih naknada umirovljenicima povodom božićnih i novogodišnjih blagdana dana 18. prosinca 2018. godine (utorak) prema slijedećem rasporedu: – za umirovljenike s područja naselja Veliki Bukovec  dana 18.12.2018.g. u vremenu od…

Pročitaj više
OGLAS za prijam u službu u JUO Općine Veliki Bukovec na radno mjesto viši referent

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: Zakon) i člankom 5. Odluke o prijmu u službu na određeno vrijeme od 13. prosinca 2018. godine (KLASA: 112-03/18-01/01, URBROJ: 2186/028-02-18-1), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine…

Pročitaj više