Obavijest javnosti i Odluku o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec

OBAVIJEST   ZA   JAVNOST o pokretanju postupka Izrade 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliki Bukovec Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 65/17, 114/18 i 39/19.), te članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13 i 6/18) Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 22.…

Pročitaj više
OBAVIJEST O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU

Obavještavaju se roditelji djece s područja Općine Veliki Bukovec rođene nakon 01. siječnja 2019. godine da će od 01.09.2019.g. prikupljati zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći. Pravo na pomoć pripada roditelju (skrbniku) novorođenog djeteta rođenog nakon 01. siječnja 2019. godine, a koji ima prebivalište na području Općine Veliki Bukovec te nema nepodmirenih obveza prema Općini…

Pročitaj više