Previous
Next
OBAVIJEST JAVNOSTI – Provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Obavijest javnosti o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 3. izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec Obrazac o ocjeni strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrt Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Veliki Bukovec

Pročitaj više